Makers & Vensters

Coaching, training en procesbegeleiding door Ewoud Huizinga
ewoud huizinga, maskers en vensters, training, procesbegeleiding, coaching, communicatie, management, sociale vaardigheden, leiderschap, empowerment, stress, gesprekstechnieken, coaching, competentie, feedback, conflicthantering, coachen, inspireren, interim management, managementtraining, e-coaching, e coaching, e-mail coaching, theater in ontwikkeling, authenticiteit, originaliteit, vitaliteit, diversiteit

Maskers en Vensters werkt aan ontmaskering en ontluiking om de kracht van originaliteit, diversiteit en eigenheid te laten ervaren.

Maskers en Vensters werkt samen met een netwerk van professionals uit de wereld van muziek en theater. Het maakt gebruik van verrassende invalshoeken en communicatievormen en creŽert door middel van lichtheid diepte.

Maskers en Vensters heeft als doel het creŽren van vitale, zelfbewuste en wendbare mensen, teams en organisaties.

Maskers en Vensters geeft inzicht en doorzicht. Inzicht in rollen en masquerades die de voortgang van uw organisatie stremmen. Doorzicht in ruimere perspectieven en blijvende oplossingen.

Maskers en Vensters werkt op maat, inventief en intuitief.